MENU

Mil-or

Cart

Όροι Χρήσης

Σύμβαση πώλησης με την Mil-Or

Μεταξύ
Της εταιρίας, ήτοι της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας με την επωνυμία Ε. ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ-Ε. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΟΕ με τον διακριτικό τίτλο Mil-Or και με ΑΦΜ 084098144 της Δ’ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, με έδρα την Θεσσαλονίκη και ειδικότερα το ισόγειο κατάστημα επί της οδού Καρόλου Ντήλ 21, ΤΚ 54623 εφεξής αποκαλούμενη στο παρόν για λόγους συντομίας Mil-Or.

Και
Του πελάτη

Από εδώ και στο εξής αναφερόμενοι ως «τα μέρη»

Προοίμιο

Η Mil-Or είναι μια εταιρία η οποία ειδικεύεται στην άσκηση επιχείρησης ειδών χρυσοχοΐας και ωρολογίων (πώληση και κατασκευή κοσμημάτων και ειδών αργυροχρυσοχοΐας, όπως και ωρολογίων). Η πώληση γίνεται είτε εξ αποστάσεως ή είτε στο εμπορικό κατάστημα της εταιρίας που διατηρεί στην οδό Καρόλου Ντήλ 21 στην Θεσσαλονίκη. Η εταιρία πωλεί τα προϊόντα της εξ αποστάσεως δια μέσου του διαδικτύου (ιστοσελίδα ή e-mail). Όλα τα προϊόντα της εταιρίας είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της. Δεν παρέχεται έντυπος τιμοκατάλογος.

1.0 Αντικείμενο της σύμβασης

Οι παρόντες γενικοί όροι έχουν ως στόχο να εξηγήσουν τις προϋποθέσεις πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ της εταιρίας Mil-Or και των πελατών της. Σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους, πελάτης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παραγγέλνει στην ιστοσελίδα www.milor.gr, είτε είναι ιδιώτης είτε όχι. Σε περίπτωση που οι όροι αυτοί αλλάζουν ανάλογα με τον πελάτη, οι αλλαγές σημειώνονται με ειδικό τρόπο.

1.1 Πεδίο εφαρμογής
Οι παρόντες γενικοί όροι πώλησης διέπουν την πώληση των προϊόντων που υπάρχουν στην ιστοσελίδα. www.milor.gr την ημέρα τοποθέτησης της παραγγελίας. Εφαρμόζονται στις παραγγελίες που τοποθετούνται μέσω διαδικτύου, e-mail, τηλεφώνου, φαξ ή αλληλογραφίας. Σε περίπτωση που οι όροι αυτοί αλλάζουν ανάλογα με τον τρόπο παραγγελίας, οι αλλαγές σημειώνονται με ειδικό τρόπο.

1.2 Εδαφικότητα
Η οποιαδήποτε διαφορά που γεννιέται μεταξύ των πελατών που παραγγέλνουν μέσω της ιστοσελίδας της Mil-Or και της εταιρίας Mil-Or υπάγεται αποκλειστικά στο Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης.

1.3 Δικαιοπρακτική ικανότητα
Δεδομένου ότι η αγορά ενός προϊόντος από την ιστοσελίδα της Mil-Or δεν είναι μία κοινή πράξη, έτσι σύμφωνα με το άρθρο 127 και επ. του ελληνικού αστικού κώδικα, κάθε πελάτης της εταιρίας δηλώνει ότι διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα προς σύναψη της παρούσας σύμβασης, τουτέστιν ότι είναι χειραφετημένος ανήλικος (ά. 135 ΑΚ) ή ενήλικος που έχει συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας και δεν βρίσκεται υπό δικαστική συμπαράσταση σύμφωνα με το άρθρα 1666 και επ. του ελληνικού αστικού κώδικα.

1.4 Συγκατάθεση του πελάτη
Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται εξαιρουμένων οποιωνδήποτε άλλων όρων, εκτός από την περίπτωση γραπτής συμφωνίας με την υπογραφή των μερών. Η αγορά μέσω e-mail, τηλέφωνου, φαξ ή αλληλογραφίας συνεπάγεται επίσης την αποδοχή των παρόντων όρων. Οι όροι αυτοί είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Μπορούν να σταλούν μέσω e-mail, φαξ ή αλληλογραφίας κατόπιν αιτήσεως.

1.5 Τροποποίηση των γενικών όρων πώλησης
Οι παρόντες όροι είναι τροποποιήσιμοι ανά πάσα στιγμή, ο πελάτης καλείται συνεπώς να τους συμβουλεύεται όσο πιο συχνά γίνεται. Κάθε έκδοση των όρων αυτών αντιστοιχεί σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Οι παραγγελίες συνεπώς διέπονται από τους γενικούς όρους που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα και άρα σε ισχύ την ημέρα τοποθέτησης της παραγγελίας.

1.6 Ποιοτικά χαρακτηριστικά προϊόντων
Η εταιρία Mil-Or καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να παρέχει σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της. Όλες οι πληροφορίες προέρχονται από τους κατασκευαστές των προϊόντων είτε από την ίδια την εταιρία εφόσον είναι η ίδια κατασκευάστρια. Η εταιρία Mil-Or δεν ευθύνεται για καμία εσφαλμένη πληροφορία η οποία προέρχεται από τους κατασκευαστές των υπό πώληση προϊόντων. Επίσης, η Mil-Or παρέχει, όπου τούτο είναι εφικτό, στην ιστοσελίδα κάθε προϊόντος συνδέσμους προς άρθρα που αφορούν το εν λόγω προϊόν ή παραπέμπει απευθείας στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή.

Οι υπεύθυνοι προϊόντων της εταιρίας μας καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα να ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα προϊόντα. Σε περίπτωση εμφανισιακής διαφοράς, η διαφορά αυτή δεν θα έχει οποιαδήποτε επίπτωση στις κύριες ποιοτικές προδιαγραφές του προϊόντος.
Η εταιρία είναι στη διάθεση των πελατών για οποιαδήποτε επιβεβαίωση μέσω τηλεφώνου ή e-mail.
Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από την Mil-Or είναι καινούρια εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά στην ιστοσελίδα. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με την εν ισχύ ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

1.8 Τιμές
1.8.1 Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται το Φ.Π.Α, όχι ωστόσο τα έξοδα αποστολής, τα οποία αναγράφονται ξεχωριστά.
1.8.2 Οι τιμές των προμηθευτών της εταιρίας βρίσκονται σε συνεχή ανανέωση, οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα δύνανται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Επίσης, ποικίλλουν ανάλογα με την τιμή λανσαρίσματος, τις προσφορές και τις εκπτώσεις.
1.8.3 Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.
1.8.4 Έξοδα αποστολής
Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται ανάλογα με το εκτιμώμενο βάρος (σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς βάρους-όγκου που θέτει η μεταφορική εταιρία) του δέματος (συμπεριλαμβάνονται το πακετάρισμα και τα δώρα), τη χώρα παράδοσης και τη μεταφορική εταιρία που έχει επιλεχθεί.
Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνουν το κόστος της ασφάλισης κατ’ αξίαν (ad valorem).
Τα έξοδα αποστολής ενδέχεται να είναι δωρεάν για ορισμένες διαφημιστικές καμπάνιες.
Σημείωση: Κάθε παραγγελία που περιλαμβάνει 3 ή περισσότερα προϊόντα δύναται να αποτελέσει αντικείμενο μερικής αποστολής με επιπλέον χρέωση του πελάτη.
Αν η επιλογή της αντικαταβολής (Cash-on-Delivery) είναι διαθέσιμη για τη χώρα σας, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι το κόστος της υπηρεσίας αυτής συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα αποστολής. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να αμφισβητηθεί μετά την αποστολή.
1.8.5 Η Mil-Or αποστέλλει μόνο ασφαλισμένα δέματα κατ’ αξία (ad valorem). Το κόστος της ασφάλειας συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ποσό εξόδων αποστολής.

2.0 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α)

2.1 Εφαρμογή
Ο Φ.Π.Α εφαρμόζεται στις πωλήσεις που πραγματοποιούνται από τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ύψος του Φ.Π.Α. είναι το εκάστοτε επιβαλλόμενο και σε ισχύ κατά τη στιγμή πώλησης.

2.2 Συντελεστές
Προς το παρόν, οι πελάτες μας επιβαρύνονται με τον συντελεστή Φ.Π.Α, ο οποίος ισχύει στην Ελλάδα (23%).

2.3 Τελωνείο
Δεν υπάρχουν τελωνειακοί δασμοί εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επιφύλαξη αλλαγών στην ισχύουσα νομοθεσία. Τελωνειακοί δασμοί προστίθενται στα εμπορεύματα που πωλούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς πελάτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη καταβολής των τελωνειακών δεσμών. Η ευθύνη του πωλητή παύει με την αποστολή του προϊόντος στην διεύθυνση που έχει ζητήσει ο πελάτης.

3.0 Παραγγελία

3.1 Τοποθέτηση
Ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει την παραγγελία του στην Mil-Or μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, μέσω e-mail, τηλέφωνου, φαξ ή αλληλογραφίας. Όταν ο πελάτης παραγγέλνει μέσω διαδικτύου, συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας. Ο πελάτης καλείται να ξαναδιαβάσει το δελτίο πριν ενεργοποιήσει την παραγγελία του. Η εταιρία Mil-Or δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή e-mail ούτε για οποιοδήποτε λάθος κατά την αποστολή των δεμάτων το οποίο οφείλεται στην λανθασμένη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.

3.2 Επιβεβαίωση
Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (e-mail) την οποία δήλωσε στο δελτίο παραγγελίας.

3.3 Ακύρωση
3.3.1Η ακύρωση των παραγγελιών μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου, φαξ ή e-mail. Εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά (ισχύει για ορισμένα προϊόντα), η ακύρωση γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του ανά πάσα στιγμή, εκτός εάν έχει ήδη εκδοθεί το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, και εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί πλέον τα προϊόντα τα οποία έχει παραγγείλει, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ και να μας το επιστρέψει στη συνέχεια ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ, δηλαδή πρέπει να μας το στείλει χωρίς να το ανοίξει συμπληρώνοντας την ένδειξη «πακέτο μη αποδεκτό». Σε περίπτωση που ο πελάτης αποφασίσει να μην δεχτεί το πακέτο, θα αφαιρεθεί από το συνολικό ποσό προς αποζημίωση ποσό που αντιστοιχεί με 2,5 φορές την αξία των αρχικών εξόδων αποστολής.

3.3.2 Ακύρωση παραγγελίας που έχει προπληρωθεί μέσω τραπεζικής κατάθεσης
Προπληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Αν ο πελάτης αποφασίσει να ακυρώσει μία μερικώς ή ολικώς εξοφλημένη παραγγελία ενώ τα προϊόντα είναι διαθέσιμα, η Mil-Or θα εκδώσει ένα πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο ποσό που ο πελάτης έχει ήδη καταβάλει.

Το πιστωτικό αυτό υπόλοιπο ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ιστοσελίδα μας για κάθε αγορά. Εναλλακτικά, μπορεί να αποζημιωθεί στην πιστωτική κάρτα του πελάτη εντός 7 ημερών κατόπιν γραπτής αίτησης του πελάτη.


3.4 Διαθεσιμότητα προϊόντων
Οι προσφορές μας στα προϊόντα και τις τιμές ισχύουν όσο υπάρχουν στην ιστοσελίδα και ανάλογα με την διαθεσιμότητα τον αποθεμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία μας τηλεφωνικά, μέσω e-mail ή φαξ. Η μη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος αναφέρεται επίσης στην ιστοσελίδα μας. Όταν η εταιρία Mil-Or δεν είναι σε θέση να παραλάβει ένα προϊόν από τους προμηθευτές της, ενημερώνει τον πελάτη για την προβλεπόμενη καθυστέρηση μέσω e-mail. Ο πελάτης έχει τότε τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία του ή να επιλέξει ένα εναλλακτικό προϊόν που θα του προτείνει η εταιρία μας με βάση τις καινούριες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβληθεί καμία επιβάρυνση για τέτοιου είδους ακύρωση της παραγγελίας.

4.0 Πληρωμή

Στα πλαίσια της πληρωμής μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, ο τραπεζικός λογαριασμός του πελάτη χρεώνεται μόνο κατά την αποστολή της παραγγελίας. Σε περίπτωση μερικής αποστολής, ο πελάτης χρεώνεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στα προϊόντα που έχουν σταλεί. Η εταιρία Mil-Or διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία.

4.1 Τρόποι πληρωμής
Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει με τους παρακάτω τρόπους:
4.1.1 Πιστωτική/χρεωστική κάρτα (MasterCard, Visa)
4.1.2 American Express
4.1.3 Τραπεζική κατάθεση
4.1.4 Diners Club card

4.2 Προβλήματα πληρωμής
Η εταιρία Mil-Or έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίον υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα πληρωμής.

4.3 Μέτρα κατά της απάτης
Οι πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης κατά την χρήση της πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία Mil-Or είναι ο παραλήπτης των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραγγελία του πελάτη. Η μη αποστολή των στοιχείων αυτών εμποδίζει την πραγματοποίηση συναλλαγών με την εταιρία. Η μη πληρωμή εξαιτίας πλαστής ή κλεμμένης πιστωτικής κάρτας θα έχει ως συνέπεια την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, που τοποθέτησε τν σχετική παραγγελία, σε ένα ειδικό αρχείο. Οποιαδήποτε παράνομη δήλωση ή ψευδής πληροφορία θα αποτελεί επίσης αντικείμενο ειδικής μεταχείρισης. Σύμφωνα με τον νόμο περί Προσωπικών Δεδομένων, ο πελάτης διαθέτει, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης και τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων πιστοποιώντας γραπτώς την ταυτότητα του στην εταιρία μας. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρία Mil-Or έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει από τον πελάτη όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επεξεργασία της παραγγελίας του: δικαιολογητικό κατοικίας, ταυτότητα, κτλ.

4.4 Παρακράτηση Κυριότητας
Η Mil-Or παραμένει o ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων που έχουν ήδη αποσταλεί μέχρι την ολοσχερή καταβολή του τιμήματος αγοράς από τον πελάτη. Παρόλα αυτά, από την στιγμή παραλαβής του προϊόντος ο πελάτης είναι υπεύθυνος σε περίπτωση που το προϊόν χαθεί ή υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά.

5.0 Τιμολόγιο

Το δελτίο παραγγελίας που συμπληρώνει ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας δεν αντιστοιχεί σε τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς. Ανεξαρτήτως του τρόπου τοποθέτησης της παραγγελίας και του τρόπου πληρωμής, ο πελάτης λαμβάνει το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς της παραγγελίας του κατά την παράδοση του προϊόντος, μέσα στο δέμα. Η εταιρία Mil-Or διατηρεί στη διάθεση της αντίτυπο κάθε τιμολογίου/απόδειξης αγοράς.

6.0 Προθεσμία

6.1 Προθεσμία προετοιμασίας
Οι παραγγελίες που τοποθετούνται μέσω διαδικτύου καταγράφονται καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ο χρόνος προετοιμασίας κάθε παραγγελίας ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής που έχει επιλεχθεί (ο πελάτης πρέπει π.χ. να υπολογίζει τον χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί η τραπεζική κατάθεση), τη διαθεσιμότητα των αποθεμάτων και τις διαδικασίες που ισχύουν εντός της εταιρίας. Κατά συνέπεια ο χρόνος προετοιμασίας μπορεί να είναι από μερικά μόνο λεπτά ως και αρκετές μέρες.

6.2 Προθεσμία μεταφοράς
Εξαρτάται από την μεταφορική εταιρία (κούριερ) που επιλέγει ο πελάτης. Η Mil-Or ενημερώνει τον πελάτη ότι οι χρόνοι μεταφοράς βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχουν οι μεταφορικές εταιρίες και δίνονται μόνο ενδεικτικά και κατά προσέγγιση. Η Mil-Or δεν φέρει συνεπώς ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκ μέρους των μεταφορικών εταιριών. Οι προθεσμίες μεταφοράς δεν περιλαμβάνουν τις Κυριακές και τις αργίες και για την τήρηση τους ο πελάτης πρέπει να παρέχει την ακριβή διεύθυνση παράδοσης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας του και να είναι διαθέσιμος να παραλάβει το δέμα όταν φτάσει. Οι ανάλογες προθεσμίες υπενθυμίζονται στον πελάτη στο δελτίο παραγγελίας κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.


6.3 Προθεσμία παραλαβής
Αν η Mil-Or διαθέτει ένα προϊόν σε απόθεμα, η προθεσμία αποστολής ισούται με την προθεσμία προετοιμασίας και την προθεσμία μεταφοράς. Αν η εταιρία δεν διαθέτει το προϊόν, θα πρέπει να προστεθεί στην προθεσμία αυτή και η προθεσμία που θα χρειαστεί για να φτάσει το προϊόν στις αποθήκες της εταιρίας. Όταν η προθεσμία ξεπεραστεί, η εταιρία αυτόματα ενημερώνει τον πελάτη για την νέα προθεσμία αποστολής του προϊόντος βάση των στοιχείων που έχει στη διάθεσή της. Η εταιρία δίνει επίσης στον πελάτη τη δυνατότητα ακύρωσης και/ή αποζημίωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει ήδη πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής κατάθεσης).

7.0 Παράδοση

7.1 Συσκευασία
Τα προϊόντα προς αποστολή συσκευάζονται με τη μεγαλύτερη προσοχή και τηρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Οι διαδικασίες και η τεχνική που χρησιμοποιούνται εξελίσσονται έτσι ώστε να βελτιώνεται ο τρόπος συσκευασίας και στοχεύουν πάνω από όλα στην ικανοποίηση του πελάτη.

7.2 Επιβεβαίωση
Ο πελάτης λαμβάνει ένα αυτόματο e-mail με την επιβεβαίωση αποστολής του δέματος του με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δήλωσε στο δελτίο παραγγελίας.

7.3 Μεταφορά
Η εταιρία Mil-Or συνεργάζεται με διάφορες μεταφορικές εταιρίες. Ο πελάτης καλείται να ορίσει τη μεταφορική εταιρία της επιλογής του κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Οι μεταφορικές εταιρίες δεν παραδίδουν όλες στις ίδιες περιοχές/χώρες, η επιλογή μεταφορικής εταιρίας διαφέρει συνεπώς ανάλογα με τον τόπο παράδοσης της παραγγελίας. Τέλος, η επιλογή της μεταφορικής εταιρίας διαφέρει ανάλογα με το ποσό και την ποσότητα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο δέμα.

8.0 Παράδοση

8.1 Διεύθυνση παράδοσης
Τα προϊόντα παραδίδονται στη διεύθυνση που συμπληρώνει ο πελάτης στο δελτίο παραγγελίας. Στην περίπτωση που η διεύθυνση παράδοσης διαφέρει από τη διεύθυνση τιμολόγησης, ο πελάτης συμπληρώνει στο δελτίο παραγγελίας τις δύο διευθύνσεις και το δέμα παραδίδεται στη διεύθυνση παράδοσης που έχει οριστεί.

8.2 Απουσία του πελάτη την ημέρα της παράδοσης
Ανάλογα με την περίπτωση, η μεταφορική εταιρία μπορεί να αφήσει ένα δελτίο διέλευσης στο γραμματοκιβώτιο του πελάτη ζητώντας του να επικοινωνήσει με την πιο κοντινή στην κατοικία του αποθήκη, ή μπορεί να επικοινωνήσει με τον πελάτη για να κλείσει ένα ραντεβού. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει συχνά αντίστοιχη ενημέρωση στην ιστοσελίδα της μεταφορικής εταιρίας. Ενίοτε ο πελάτης είναι πιθανόν να μην βρει το δελτίο διέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τον εντοπισμό του δέματος του στο διαδίκτυο έτσι ώστε να ενημερώνεται για την κατάσταση της αποστολής όσο πιο συχνά γίνεται.

8.3 Καθυστέρηση παράδοσης
Είναι πιθανόν το δέμα να μην φτάσει εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις μεταφορικές εταιρίες. Σε κάθε περίπτωση, εάν η καθυστέρηση είναι μεγάλη, ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Mil-Or έτσι ώστε να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δέματος, αφού μπορεί να έχει χαθεί.

8.4 Απώλεια δέματος
Σε αυτήν την περίπτωση, η εταιρία Mil-Or είναι υποχρεωμένη να σεβαστεί την προθεσμία που ορίζει η αντίστοιχη μεταφορική εταιρία σε ό,τι αφορά τη δήλωση απώλειας και την αποζημίωση. Ο πελάτης οφείλει επίσης να σεβαστεί τις εξής προθεσμίες:
– Έχει στην διάθεσή του προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών από την στιγμή που θα λάβει το e-mail επιβεβαίωσης αποστολής του δέματος του για να δηλώσει την απώλεια του στην Mil-Or. Μετά από αυτήν την προθεσμία, καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.
– Αν ο πελάτης δηλώσει την απώλεια του δέματος εντός 10 ημερών, η Mil-Or αναλαμβάνει το άνοιγμα ενός φακέλου αναζήτησης. Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής, η εταιρία είναι πιθανόν να ζητήσει από τον πελάτη διάφορα έγγραφα τα οποία απαιτούνται για το άνοιγμα του φακέλου. Ο πελάτης θα πρέπει να στείλει τα έγγραφα αυτά όσο το δυνατόν συντομότερα.
– Τέλος, η μεταφορική εταιρία δίνει την οριστική απάντηση για την αναζήτηση του δέματος το αργότερο εντός τριών εβδομάδων. Η απάντηση μπορεί να είναι: είτε ότι το δέμα βρέθηκε και σε αυτή την περίπτωση αποστέλλεται εκ νέου στον πελάτη σύμφωνα με την κανονική διαδικασία είτε ότι το δέμα έχει χαθεί από την μεταφορική εταιρία και σε αυτή την περίπτωση η Mil-Or ενημερώνει τον πελάτη και στέλνει πάλι το προϊόν ή αποζημιώνει τον πελάτη (για το ποσό του τιμολογίου) ανάλογα με την επιλογή του πελάτη.

8.5 Παραλαβή του δέματος
Τα δέματα παραδίνονται ύστερα από υπογραφή του παραλήπτη.   Κάθε προϊόν που έχει παραδοθεί πρέπει να ελέγχεται και τυχόν επιφυλάξεις να καταγράφονται στο δελτίο παράδοσης της μεταφορικής εταιρίας σε περίπτωση μερικής ή ολικής ζημίας. Εάν ο πελάτης δεν παραπονεθεί κατά την παραλαβή του δέματος, αυτό σημαίνει ότι το δέμα παραδόθηκε σε καλή κατάσταση και κανένα εκ των υστέρων αίτημα ή παράπονο δεν θα γίνει δεκτό από την Mil-Or. Εάν ο πελάτης θέλει να παραπονεθεί στη μεταφορική εταιρία (courier), θα πρέπει να υποβάλει γραπτό αίτημα στη μεταφορική εταιρία εντός 3 ημερών (δεν περιλαμβάνονται οι αργίες) από την ημέρα παράδοσης. Το αίτημα πρέπει να σταλεί με συστημένη επιστολή έναντι αποδείξεως παραλαβής.
Τέλος, κάθε δέμα που δεν έχει ζητηθεί από τον πελάτη και έχει επιστραφεί στην Mil-Or μπορεί να αποσταλεί εκ νέου στον πελάτη με δικά του έξοδα αποστολής.

8.6 Λάθος παράδοσης
Κατά την παραλαβή του δέματος, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Mil-Or μέσω τηλεφώνου, φαξ, e-mail ή αλληλογραφίας για οποιοδήποτε αναντιστοιχία υπάρχει ανάμεσα στο προϊόν (είδος, ποιότητα, ποσότητα) και τις πληροφορίες που αναγράφονται στο τιμολόγιο. Τα σχετικά παραπόνα θα πρέπει να γίνονται το αργότερο ως τις 10.00 πμ. την επόμενη μέρα μετά την παράδοση του δέματος. Οποιοδήποτε παράπονο γίνει μετά την προθεσμία αυτή δεν θα γίνεται δεκτό και η Mil-Or δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι του πελάτη.

8.7 Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας
Η Mil-Or θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενημερώσει τον πελάτη για την κατάσταση της αποστολής του δέματος του σε περίπτωση που οι μεταφορικές εταιρίες απεργούν ή σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

8.8 Έλεγχος εξαγωγών και τοπικές νομοθεσίες
Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερωθεί από τις τοπικές αρχές της χώρας κατοικίας του σε ό,τι αφορά την εισαγωγή των προϊόντων που έχει παραγγείλει, καθώς και να υποβάλει οποιαδήποτε δήλωση ή/και να καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή τυχόν απαιτούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα πρέπει επίσης να ενημερωθεί από τις τοπικές αρχές σχετικά με τη δυνατότητα εισαγωγής ή χρήσης των προϊόντων που έχει παραγγείλει. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη, αν ο πελάτης δεν τηρεί τους κανονισμούς της νομοθεσίας της χώρας στην οποία θέλει να εισάγει τα προϊόντα, ούτε τυχόν βαρύνεται για την επιβολή επιπλέον δασμών ή φόρων από τη χώρα κατοικίας του πελάτη.

9.0 Επιστροφές πωληθέντων αγαθών

9.1 Διαδικασία και γενικοί όροι επιστροφής

Ο πελάτης δικαιούται να επιστρέψει τα πωληθέντα από την εταιρία, μέσα στην αρχική τους συσκευασία και σε άριστη και εμπορεύσιμη κατάσταση και να ζητήσει αλλαγή με κάποιο άλλο προϊόν της Mil-Or ή αποζημίωση εκτός των εξόδων επιστροφής, μέσα σε χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή τους ή να λύσει τη σύμβαση μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, εκτός από μια εύλογη φροντίδα για τα αγαθά αυτά.

9.1.1 Διαδικασία

Μετά την παραλαβή και την αποδοχή του δέματος από την Mil-Or και ανάλογα με το προϊόν, τα αποθέματα και την επιθυμία του πελάτη, η εταιρία θα του προτείνει την ανταλλαγή με ένα προϊόν αντίστοιχης αξίας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δημιουργηθεί ένα πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της παραγγελίας (προϊόν + έξοδα αποστολής αν η παραγγελία περιλαμβάνει ένα μόνο προϊόν ή αν έχουν επιστραφεί όλα τα προϊόντα της παραγγελίας).Αν ο πελάτης επιλέξει να αποζημιωθεί και λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω όρους, η αποζημίωση για ποσό αντίστοιχης αξίας με το ποσό του υπολοίπου θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από την Mil-Or.

9.1.2 Επεξεργασία επιστροφής

Η πωλήτρια εταιρία θα επιστρέψει το τίμημα αγοράς των επιστραφέντων προϊόντων, φυσικά υπό τον όρο ότι τα αγαθά δεν έχουν υποστεί οποιουδήποτε είδους φθορές (πχ αμυχές, αλλοίωση, στρέβλωση) οι οποίες μειώνουν την εμπορική τους αξία. Σε περίπτωση τέτοιων φθορών ο πελάτης αναθέτει την εκτίμηση της φθοράς και την εκτίμηση της μείωσης της εμπορικής τους αξίας στην εταιρία, η οποία θα επιστρέφει το τίμημα της αγοράς μειωμένο κατά την μείωση της εμπορικής αξίας του αγαθού. Σε περίπτωση που το αγαθό έχει υποστεί σημαντική φθορά που καθιστά το αγαθό άνευ εμπορικής αξίας ή σε περίπτωση που έχουν αλλοιωθεί ή αλλαχθεί τα συστατικά του μέρη (πχ αλλαγή πολύτιμων λίθων) η εταιρία δύναται να μην επιστρέψει το καταβληθέν τίμημα, επιφυλασσόμενης των λοιπών της δικαιωμάτων προς αποζημίωση.ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμιά επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή αν το προϊόν προς επιστροφή δεν είναι σε εμπορεύσιμη κατάσταση.

9.2 Οι επιστροφές για λάθος κωδικό παραγγελίας

9.2.1 Κανονισμοί επιστροφής
Ο πελάτης έχει στην διάθεση του 15 ημέρες για να αναφέρει στην Mil-Or ότι το προϊόν που έλαβε δεν ήταν το σωστό (λάθος συμβατότητας, κωδικού, πρόβλημα μεγέθους, χρώματος, χαρακτηριστικών, προϊόν εντελώς διαφορετικό κλπ) έτσι ώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας να εκδώσει τον αριθμό επιστροφής. Το προϊόν προς επιστροφή πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση και στην αρχική του συσκευασία, ακόμα και αν έχει ανοιχτεί, καθώς και να συνοδεύεται από όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας (αξεσουάρ, λουράκια, οδηγίες χρήσης, κτλ.).
Για τη σωστή επεξεργασία της αίτησής του, ο πελάτης οφείλει να αναφέρει τον αριθμό παραγγελίας του και τα προσωπικά του στοιχεία.

9.2.2 Επεξεργασία επιστροφής
Μετά τη παραλαβή και αποδοχή του δέματος από τις υπηρεσίες της Mil-Or και ανάλογα με το είδος, τα διαθέσιμα αποθέματα και την επιθυμία του πελάτη, η εταιρία μας θα προτείνει στον πελάτη την εκ νέου αποστολή του αρχικού προϊόντος που είχε παραγγείλει ή την αποστολή ενός προϊόντος με αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα δημιουργηθεί ένα πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό της παραγγελίας (προϊόν + έξοδα αποστολής αν η παραγγελία περιλαμβάνει μόνο ένα προϊόν). Η εταιρία Mil-Or διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει κρατήσεις στην αξία προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν, που υπέστησαν ζημία ή φθορά ή προϊόντων που λείπουν συστατικά. Αν ο πελάτης επιλέξει να αποζημιωθεί και λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω όρους, η αποζημίωση για ποσό αντίστοιχης αξίας με το ποσό του υπολοίπου θα πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από την Mil-Or.

9.2.3 Έξοδα επιστροφής
Αφού λάβουμε και αποδεχτούμε το πακέτο σας, θα προχωρήσουμε στην έκδοση πιστωτικού υπολοίπου για τα έξοδα αποστολής. Αν δεν γνωρίζουμε το ποσό των εξόδων αποστολής, θα χρειαστεί να μας στείλετε την απόδειξη αποστολής.

10.0 Απόρρητο πληροφοριών και σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου

10.1 Όταν τοποθετείτε την παραγγελία σας, οι πληροφορίες που λαμβάνει η εταιρία μας προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο. Οι πληροφορίες αυτές είναι υπό τον έλεγχο της Mil-Or και δεν γίνονται γνωστές σε κανέναν τρίτο.
10.2 Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιείται μόνο για ό,τι έχει σχέση με την παραγγελία σας. Δεν αποστέλλουμε ενημερωτικές επιστολές, ειδικές προσφορές ή μηνύματα ομαδικής αλληλογραφίας (spam).
10.3 Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε τα καλύτερα ποιοτικά αγαθά στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Για να το επιτύχουμε αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στις παραπάνω πολιτικές ανά πάσα στιγμή.
10.4 Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται νομίμως και σύμφωνα με τον Νόμο περί Προσωπικών Δεδομένων.
10.5 Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε τις προσφορές μας μέσω αλληλογραφίας ή e-mail, μπορείτε να στείλετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή την ηλεκτρονική σας διεύθυνση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@milor.gr
10.6 Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τις εσωτερικές μας υπηρεσίες και ότι έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορούμε να διαθέσουμε τον πλήρη κατάλογο των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί για ένα πρόσωπο έναντι αντιτίμου 15 ευρώ άνευ φόρων και κατόπιν επαρκούς πιστοποίησης ταυτότητας. Οι πληροφορίες θα γίνονται διαθέσιμες εντός 30 ημερών από την ικανοποίηση της πιστοποίησης ταυτότητας του αιτούντος.
10.7 Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές ιδιωτικού απόρρητου της Mil-Or, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@milor.gr

11.0 Ασφάλεια

11.1 Οι ιστοσελίδες επεξεργασίας παραγγελιών διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλείας.

11.2 Εάν επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της ιστοσελίδας της Mil-Or, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@milor.gr

11.3 Λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να διατηρούμε τα στοιχεία των παραγγελιών και των πληρωμών ασφαλή. Με εξαίρεση την αμέλεια εκ μέρους μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλειες που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς.

12.0 Ευθύνη

Η εταιρία Mil-Or απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της σχετικά με την παράδοση των παραγγελιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η εταιρία Mil-Or εγγυάται την ανταπόκριση των αγαθών στην περιγραφή τους στην ιστοσελίδα της και την ποιότητά τους όπως περιγράφεται αναλυτικά για κάθε προϊόν υπό τον συγκεκριμένο κωδικό του.
Η εταιρία Mil-Or δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη, ούτε επίσης για την καταλληλότητα του προϊόντος για κάθε συγκεκριμένο πελάτη. Ρητά αποκλείεται η ευθύνη της εταιρίας για αλλεργικές αντιδράσεις των πελατών κατά τη χρήση των πωληθέντων αγαθών.
Η ευθύνη της εταιρίας Mil-Or περιορίζεται στην αξία των προϊόντων.
Οι ιστοσελίδες που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες στην ιστοσελίδα της Mil-Or δεν είναι υπό τον έλεγχο της εταιρίας. Κατά συνέπεια, η εταιρία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση του πελάτη.